logo
Event Agenda>>
วันพฤหัส 8 กุมภาพันธ์ 2567
09:25-09:30
VTR "THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024"
09:30-09:40
Welcome speech กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ
img
คุณมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
09:40-10:15
Award Ceremony

10:15-10:20
ถ่ายภาพรวม
img
คุณมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
img
คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล
Chairman, Deputy Secretary General and Chairman of ICTI, FTI
img
คุณชาติชาย สุทธาเวศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
10:20-10:30
Coffee Break
10:30-11:00
[Keynote] Decoding the Future : Google AI Roadmap
img
ปริพล ทู้ไพเราะห์
Technical Director บริษัท Cloud Ace จำกัด
11:00-11:30
[Panel Discussion] Why Digital Maturity Index will drive the organizations’ digital readiness
img
ดร. ตฤณ ทิวิธารานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
img
คุณสมภพ สันติวัฒนกุล
ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Strategy and InnovationธนาคารกสิกรไทยModerator คุณธนิต แกล้วเดชศรี
11:30-12:00
[Keynote] อัปเดตเทรนด์การตลาดที่ SME ควรรู้เพื่อยกระดับในทัน AI
img
คุณณัฐพล จิตงามพงศ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายดาต้าเทคโนโลยี บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
12:00-13:00
Lunch Break
13:00-13:30
[Keynote] Boosting Productivity with Microsoft AI Tools
img
ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช
Microsoft MVP - AITechnology Instructor and Consultant - Next Flow
13:30-14:00
[Keynote] Leveraging AI for Performance-Based Digital Advertising
img
คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
รองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน
14:00-14:30
[Keynote] The Power of Generative Visualization
img
ชลิต ตันติธรรม
Senior Business Development & Partnership Manager, Getty Images
14:30-15:00
[Keynote] Revolutionizing Business Strategy with AI Power
img
สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
Co-Founder & Director of Planning & Ideas Brandbaker
15.00 - 15.15
Coffee Break
15:15-16:15
[Panel Discussion] Sharing the Digital Transformation Experience to become the Digital Champions
2 Award Winners
1. คุณชาญ โชคชัย รองผู้จัดการ ฝ่าย VDC BIMบริษัท นันทวัน จำกัด2. คุณสมภพ ไกรกาบแก้ว ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด Moderator : คุณมณัชยา ผิวเผือก
16:15-16:30
Lucky Draw และ สรุปภาพรวมของงาน
MC ดำเนินการ

Kollective

Kollective Service

ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุดโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทําแคมเปญแบบครบวงจร
ตั้งแต่การทํากลยุทธ์ และการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นระบบ รวมไปจนถึงการทําโฆษณาผ่าน แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้แบรนด์สามารถสร้างยอดขายได้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยํา

Influencer Discovery
ค้นหาอินฟลูเอนเซอร์คุณภาพทั่วประเทศด้วยลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
 • Localized Marketing เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในจังหวัด
 • Audience Based Search ค้นหาอินฟลูเอนเซอร์จากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
 • In-depth Data Provider มีข้อมูลเชิงลึก นอกเหนือจากข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ช่วยในการตัดสินใจ
Estimated Result
คาดการณ์ผลลัพธ์อย่างแม่นยําผ่านเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • Estimated Performance คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ละเอียด ตอบโจทย์นักการตลาด
 • Estimated Audience คาดการณ์กลุ่มเป้าหมายที่กําลังเข้าถึง
 • Cost Control ควบคุมค่าใช้จ่ายในแคมเปญได้ด้วยตัวเอง
Campaign management
ดูแลจัดการแคมเปญได้รวดเร็วในที่เดียวพร้อมแดชบอร์ดติดตามความคืบหน้า
 • Influencer List Export สรุปแคมเปญพร้อมนําเสนอทีมได้ทันที
 • Management tool บรีฟงานง่าย ตรวจงานได้ไว
 • Status Tracking ตรวจสอบสถานะแคมเปญได้ตลอดเวลา
Data Management
ระบบดูแลข้อมูลหลังบ้าน ช่วยจัดการเก็บข้อมูลแคมเปญ
 • Tracking ติดตามผลลัพธ์ได้ละเอียดถึงยอดขาย
 • Report & Dashboard รายงานผลลัพธ์ของอินฟลูเอนเซอร์รายคน พร้อมบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
 • Account Dashboard จัดเก็บข้อมูลย้อนหลังทุกแคมเปญ ตั้งแต่รายละเอียดแคมเปญ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไปจนถึง ยอดขาย