logo
Event Agenda>>
วันพฤหัส 8 กุมภาพันธ์ 2567
09:25-09:30
VTR "THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024"
09:30-09:40
Welcome speech กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ
img
คุณมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
09:40-10:15
Award Ceremony

10:15-10:20
ถ่ายภาพรวม
img
คุณมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
img
คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล
Chairman, Deputy Secretary General and Chairman of ICTI, FTI
img
คุณชาติชาย สุทธาเวศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
10:20-10:30
Coffee Break
10:30-11:00
[Keynote] Decoding the Future : Google AI Roadmap
img
ปริพล ทู้ไพเราะห์
Technical Director บริษัท Cloud Ace จำกัด
11:00-11:30
[Panel Discussion] Why Digital Maturity Index will drive the organizations’ digital readiness
img
ดร. ตฤณ ทิวิธารานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
img
คุณสมภพ สันติวัฒนกุล
ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Strategy and InnovationธนาคารกสิกรไทยModerator คุณธนิต แกล้วเดชศรี
11:30-12:00
[Keynote] อัปเดตเทรนด์การตลาดที่ SME ควรรู้เพื่อยกระดับในทัน AI
img
คุณณัฐพล จิตงามพงศ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายดาต้าเทคโนโลยี บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
12:00-13:00
Lunch Break
13:00-13:30
[Keynote] Boosting Productivity with Microsoft AI Tools
img
ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช
Microsoft MVP - AITechnology Instructor and Consultant - Next Flow
13:30-14:00
[Keynote] Leveraging AI for Performance-Based Digital Advertising
img
คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
รองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน
14:00-14:30
[Keynote] The Power of Generative Visualization
img
ชลิต ตันติธรรม
Senior Business Development & Partnership Manager, Getty Images
14:30-15:00
[Keynote] Revolutionizing Business Strategy with AI Power
img
สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
Co-Founder & Director of Planning & Ideas Brandbaker
15.00 - 15.15
Coffee Break
15:15-16:15
[Panel Discussion] Sharing the Digital Transformation Experience to become the Digital Champions
2 Award Winners
1. คุณชาญ โชคชัย รองผู้จัดการ ฝ่าย VDC BIMบริษัท นันทวัน จำกัด2. คุณสมภพ ไกรกาบแก้ว ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด Moderator : คุณมณัชยา ผิวเผือก
16:15-16:30
Lucky Draw และ สรุปภาพรวมของงาน
MC ดำเนินการ

ETDA

About ETDA

ETDA
เป็นองค์กรที่ร่วมสร้างสังคมดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ULTIMATE GOALS 2566 - 2570:
 • ทำให้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้น 30%
 • ทำให้อันดับความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันทางดิจิทัล อยู่ใน 30 อันดับแรก
ภารกิจสำคัญ
 • ขับเคลื่อนแผนธุรกรรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการระดับชาติ และ Partners
 • ขยายการใช้งาน Digital ID เพื่อให้คนไทยเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์
 • กำกับดูแล Digital Platform Service ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมการใช้งาน AI อย่างมีธรรมาภิบาล ในระดับองค์กร
 • สนับสนุน Digital Transformation ในภาครัฐและเอกชนรวมถึงการดำเนินงานศูนย์รวมข้อมูลและคาดการณ์อนาคตดิจิทัลเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
 • พัฒนาคน & สร้างภูมิคุ้มกันด้าน Digital เป็นศูนย์กลางข้อมูล & เพิ่มความเชื่อมั่น ให้บุคลากร ชุมชน และประชาชน

SMEs ไทย มีความพร้อมด้านดิจิทัล อยู่ในระดับไหน แล้วทำอย่างไร ถึงจะไปต่อเพื่อช่วยกันขยับให้ผู้ประกอบการไปได้ไกลให้มากขึ้น

จากผลสำรวจ SMEs Digital Maturity ล่าสุด ได้สะท้อนถึงสถานะภาพรวมของ SMEs ไทยได้น่าสนใจ ว่าปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Digital Follower หรือมีความพร้อมระดับปานกลาง (44.18%) ทำให้ ETDA มองถึงโอกาสในการไปต่อได้อีกในระยะต่อไป และการส่งเสริมเพื่อให้ไปต่อได้มากขึ้น

ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้นำ “Digital Maturity Model” ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ ที่เข้ามาช่วยทำให้เราสามารถทำความเข้าใจถึงสถานะความพร้อมของการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทัลขององค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น มาเป็นกรอบในการวัดสถานะความพร้อมด้านดิจิทัลของ SMEs ไทยทั่วประเทศ ผ่าน “การสำรวจสถานการณ์เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Digital Maturity Survey 2023” เพื่อสะท้อนถึงสถานะและระดับความพร้อมของ

การเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทัลของ SMEs ไทยในปัจจุบัน ผลสำรวจ SMEs Digital Maturity Survey 2023 มีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรบ้าง
 • 6 ความท้าทาย กับดักของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
 • “งบประมาณ-สิทธิประโยชน์จากการใช้ดิจิทัล” คือสิ่งที่ SMEs อยากให้ภาครัฐ เข้ามาสนับสนุนมากที่สุด เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ พวกเขาสามารถเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทัล เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เจาะอินไซต์เทคโนโลยีด้านไหนที่ SMEs ไทยต้องการ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

Upcoming Event with ETDA in 2024

BIG Event ประจำปี
- DGT2024 : Digital Momentum for the Future
พบกับ Conference Program (Foresight, AI, Digital ID, Digital Platform, Digital Workforce and more) และ Show case companies มากมายสำหรับสาย Tech และผู้ที่สนใจ  พบกันวันที่ 29-30 พ.ค. 67 ณ  สยามพารากอน

AI Program
- หลักสูตร AiX (AI Executive Program) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กับรุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สำหรับอุตสาหกรรม Healthcare พร้อมผนวกการใช้ Tools เฉพาะด้าน และ Executive Trip ที่สิงคโปร์ เตรียมเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้

- AI Governance Conference 2024 ช่วงปลายปี เตรียมพบกับงาน International Conference ครั้งแรกที่ไทย ที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากทั่วทุกมุมโลก มาไว้ที่นี่ที่เดียว ภายในงานจะได้พบกับนวัตกรรม AI จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำ ที่ ETDA ไม่อยากให้คุณพลาด 

Digital Workforce Program
- ศูนย์กลางจัดสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล” กับ Digital Skill Proficiency Certification (DSPC) โดย สถาบันที่ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Skillkamp เปิดสมัครสอบวัดระดับทักษะในสายงานสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น Data Analyst, Business Analyst และ Digital and Performance Marketer สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่กำลังหางาน หรือผู้ที่สนใจวัดความรู้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
- และโปรแกรมอีกมากมาย ที่ช่วยพัฒนาทักษะกำลังคนและองค์กร ทางด้านดิจิทัล

ปักหมุดอย่าให้พลาด สนใจกิจกรรมไหน ติดตามกันได้กับ Facebook: ETDA Thailand

Artificial Intelligence Governance Clinic (AIGC)
ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์

ETDA ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ในการดำเนินงานศูนย์ AIGC by ETDA เพื่อพัฒนากรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคส่วน ให้คำปรึกษาด้านนโยบายและธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Application)ติดตามการดำเนินงานของ AIGC by ETDA ได้ที่นี่

AI Governance Guideline for Executive
แนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารองค์กร

สนใจในรูปแบบ e-Book สามารถ Download ได้ที่นี่

อัปเดตเทคโนโลยี AI รวมถึงนวัตกรรมสำคัญ พร้อมรองรับอนาคตดิจิทัลที่กำลังมาถึงไปกับFS NEWS (Foresight Center Newspaper by ETDA อ่านได้ที่นี่